TLENEK CYNKU

zinc oxide tlenek cynku оксид цинка

Jest to syntetyczny nieorganiczny biały pigment, wytwarzany w procesie pośrednim (francuskim) w piecach muflowych.

Tlenek cynku to bezwonne ciało stałe o białym zabarwieniu, występujące w formie sproszkowanej lub w postaci granul. Same kryształy są bezbarwne. Substancja posiada właściwości amfoteryczne, a jej rozpuszczalność w wodzie jest znikoma.

Istnieje wiele gatunków handlowych tlenku cynku różniących się składem, który ściśle wiąże się z czystością surowca stosowanego w produkcji – rudy cynku. Oferowany przez Polsaros Sp. z o.o. produkt wytwarzany metodą francuską charakteryzuje się poniższymi stopniami czystości (udział mas. ZnO):

  • 98,0-99,8% Zinc Oxide Tyre Quality
ParametrWartość
Zaw. ZnO, % 98,0-99,8
Zaw. substancji nierozp. w HCl, %0,005-0,08
Zaw. Fe, %0,001-0,15
Zaw. Cu, %0,0005-0,02(0,03)
Zaw. PbO, %0,007-0,25(0,4)
Zaw. Cd, %0,001-0,006(0,01)
Zaw. poz. rozp. w wodzie, %0,02-0,20(0,3)
Ubytek masy przy kalcynacji, %
w 500˚C
w 825˚C

0,20(1,6) maks.
1,0 maks.
Pozostałość na sicie #325, %0,2(n/d) maks.
Powierzchnia właściwa BET, m2/g3,5-7,0
Kształt cząsteksferyczne,
bez ostrych kryształów
(igiełek)
Wielkość cząstek<1 μm

* wartości w nawiasach dotyczą wyłącznie postaci granulowanej

  • 99,7-99,8% Zinc Oxide
ParametrWartość
Zaw. ZnO, %99,7-99,8
Zaw. PbO, %0,001-0,005
Zaw. poz. rozp. w wodzie, %0,05
Ubytek masy przy kalcynacji, %0,3
Pozostałość na sicie, % maks.
#325
0,02
Chlorki, % maks.0,002
Zaw. wilgoci w 105˚C, % maks.0,25
  • min. 99,9% Zinc Oxide „Gold Seal”
ParametrWartośćParametrWartość
ZnO, % min.99,9Zaw. zanieczyszczeń, % maks.0,01
Pb, % maks.0,002Przez sito #325, %<0,05
Cd, % maks. 0,001Zaw. poz. rozp. w wodzie, % maks.0,02-0,2
Fe, % maks. 0,001Zaw. subst. lotnych, % maks.0,4
Cu, % maks. 0,0005Wilgoć w 130˚C, % maks.0,2
Sn, % maks. 0,0001Zaw. substancji nierozp. w AcOH, % maks.0,001
As, % maks. 0,0001 Zaw. substancji nierozp. w HCl, % maks. 0,001
Mn, % maks. 0,0001Powierzchnia właściwa, m2/g, maks.4-10
S, % maks. 0,001Średni rozmiar cząstek, μm maks.1,3
Cl, % maks. 0,001Ciężar właściwy, g/cm35,6-6,0
pH6,8-7,4

Na indywidualne życzenie klienta jesteśmy w stanie dostarczyć tlenek cynku w formie granulowanej lub proszkowej.

TLENEK CYNKU – ZASTOSOWANIE

Przemysł gumowy i oponiarski – tlenek cynku wraz z kwasem stearynowym pełni funkcję aktywatora procesu wulkanizacji. Ponadto wpływa na poprawę odporności na temperaturę i ścieranie oraz pomaga chronić przed degradacją UV. W mieszance gumowej zawartość tlenku cynku wyrażana jest jako liczba części na 100 cz. kauczuku (ang. phr, parts per hundred of rubber). Zazwyczaj jest to 3-5 phr. Zasadniczo wszystkie wyroby gumowe zawierają tlenek cynku.

Przemysł ceramiczny i szklarski – tlenek cynku jest standardowym składnikiem szkliw ceramicznych, np. glazury, jako część kompozycji fryt ceramicznych, z których jest ono wytwarzane Substancja posiada dwie istotne właściwości: zmniejsza temperaturę topnienia szkliwa, tym samym zmniejszając wymagania energetyczne i wyposażenia. Pozwala ona również na uwypuklenie głębi kolorów innych pigmentów. Tlenek cynku jest obecny w szkle żaroodpornym, w odzieży kucharskiej, a ostatnio trafia do bardziej specyficznych zastosowań, takich jak soczewki fotochromowe.

Przemysł chemiczny – tlenek cynku stosowany jest wszędzie tam gdzie cynk wymagany jest jako metal źródłowy.

W przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym – tlenek cynku charakteryzuje ograniczone działanie antybakteryjne i wpływ na przyspieszenie gojenia ran. Z tego względu jest używany jako składnik maści i zasypek leczących rozmaite choroby skóry. Ponadto znajduje on swoje miejsce w stomatologii do wykonywania tymczasowych wypełnień.

Dodatkowo tlenek cynku stosowany jest w przemyśle rolniczym (Zinc Oxide Feed Grade), farb i lakierów, klejów oraz tworzyw sztucznych.

ParametrValue
Zawartość ZnO, %72
Substancje nierozp. w HCl, % maks.3
Pb, % maks.0,04
Fe, % maks.1,5
As, % maks.0,01
Hg, % maks.0,0001
Al, % maks.0,1
Pozostałość na sicie, % maks.
#325
0,01
Wilgoć w 105˚C, % maks.1

PAKOWANIE:

Tlenek cynku dostarczany jest do klienta w zależności od potrzeb w 1000-1500 kg big-bagach, w 25 kg workach polipropylenowych lub w 25 kg workach papierowych.

KRAJ POCHODZENIA:

Peru, Turcja

Pełna dokumentacja techniczna uwzględniająca specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, certyfikaty ISO, certyfikaty REACH i inne dotyczące produktu dostępne są na życzenie klienta. Prosimy o kontakt.