Kodeks Etyki i polityka antykorupcyjna

W swojej działalności Polsaros sp. z o.o. kieruje się najwyższymi standardami etycznymi. Dbamy o to, żeby zarówno relacje wewnętrzne – między członkami naszego zespołu, jak również relacje z naszymi partnerami biznesowymi, opierały się na uczciwości, bezstronności, transparentności i wzajemnym szacunku. Wartości te towarzyszą nam we wszystkich aspektach naszego działania. Zapobieganie nieetycznemu zachowaniu, a zwłaszcza korupcji, jest dla nas jednym z najważniejszych zadań. W tym zakresie nie uznajemy żadnych kompromisów.

Mając na względzie powyższe przyjęliśmy oficjalny Kodeks Etyki oraz Procedurę Antykorupcyjną, które odzwierciedlają wartości i zasady, jakimi kierujemy się w biznesie. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Mamy nadzieję, że pozwolą one poznać nasze podejście w zakresie etyki biznesu.