REGENERATY

reclaim rubber regenerat gumowy regeneraty

Mianem regeneratu gumowego określa się wyrób będący produktem procesu dewulkanizacji (depolimeryzacji) zużytych, odpadowych wyrobów gumowych.

Na przestrzeni lat opracowano liczne metody prowadzenia dewulkanizacji, które można podzielić na fizyczne (termomechaniczna, mechanochemiczna, poprzez mielenie, mikrofalowa, ultrasoniczna) i chemiczne (pirolityczna, z udziałem organicznych związków siarki, katalityczna z wykorzystaniem substancji nieorganicznych i organicznych związków bezsiarkowych, w rozpuszczalnikach). Obecnie za najbardziej kompromisowe pod względem uzysku, czystości i efektywności uznaje się technologie nie wykorzystujące dodatków chemicznych, lecz bazujące jedynie na procesach termomechanicznej dekompozycji wulkanizatu.

Stosowanie regeneratów gumowych obniża ślad węglowy (ochrona środowiska), zmniejsza całkowity koszt wytworzenia nowego produktu oraz doskonale wpisuje się w założenia nowoczesnego podejścia cradle-to-cradle. Ponadto w wielu przypadkach dodatek przyczynia się do poprawy stabilności wymiarowej wyrobów i skrócenia cykli produkcyjnych. Nasze regeneraty dzięki właściwej selekcji surowcowo-materiałowej oraz precyzyjnej kontroli procesu u producenta posiadają stały, powtarzalny skład. Najczęściej w skład mieszanek wprowadza się 15-25 phr (ok. 10% mas.) regeneratu, z czego mniej więcej połowę stanowią pozostałe składniki pochodzące od surowca (sadza, olej, ZnO, kwas stearynowy itd.).

Regeneraty WTR i na bazie kauczuku naturalnego

SPECYFIKACJARegenerat całooponowyNaturalny regenerat dętkowyRegenerat lateksowy
ParametrySR 111
Wysokiej czystości
SR 202
Przeciętnej czystości
SR 1010SR Biały
Właściwości chemiczne
Zaw. popiołu, %8 ± 28 ± 235 max.35 max.
Zaw. sadzy, %25 ± 225 ± 220 ± 7
Części rozp. w acetonie, %14 ± 214 ± 211 ± 79 ± 3
RHC z różnicy, %48 min.48 min.42 min.55 min.
Części lotne, %1 max.1 max.1 max.1 max.
Właściwości fizyczne
Gęstość właściwa, gm/cm31,12 ± 0,031,12 ± 0,031,25 ± 0,051,00 – 1,10
Wytrzymałość na rozciąganie, kg/cm248 min.40 min.50 min.80 min.
Wydłużenie przy zerwaniu, %200 min.190 min.200 min.350 min.
Lepkość wg Mooney’a ML (1+4)
w 100⁰C (po produkcji)
35 – 6035 – 6040 ± 1030 ± 10
Twardość, Shore A60 ± 560 ± 560 ± 556 ± 4
Regenerat całooponowy znalazł zastosowanie w bieżnikach i bokach opon ciężarowych i terenowych poprawiając ich żywotność. Wprowadza się go także do mieszanek gumowych na osłony i wypełniacze stopek oraz na nakład osnowy tekstylnej. Regenerat z gumy lateksowej sprawdza się świetnie w wyrobach kolorowych i nieplamiących.

Regeneraty na bazie kauczuków syntetycznych

SPECYFIKACJA Regenerat z dętek butylowych Regenerat EPDM
Parametry SR Butyl SR EPDM
Właściwości chemiczne
Zaw. popiołu, % 5 ± 2 15 max.
Zaw. sadzy, % 32 ± 4 24 min.
Części rozp. w acetonie, % 9 ± 3 30 ± 5
RHC z różnicy, % 50 min. 30 min.
Części lotne, % 1 max. 1 max.
Właściwości fizyczne
Gęstość właściwa, gm/cm3 1,12 ± 0,03 1,15 ± 0,03
Wytrzymałość na rozciąganie, kg/cm2 75 min. 60 min.
Wydłużenie przy zerwaniu, % 480 min. 375 min.
Lepkość wg Mooney’a ML (1+4)
w 100⁰C (po produkcji)
40 ± 10 45 ± 15
Twardość, Shore A 50 ± 4 50 ± 10

Regenerat butylowy powszechnie używa się w produkcji wykładzin uszczelniających opon (inner liners) diagonalnych i radialnych oraz dętek. Charakteryzuje go doskonała ko–wulkanizacja z kauczukiem IIR i blendami IIR/NR.

PAKOWANIE:

Palety plastikowe, skrzynie drewniane lub metalowe, Good Pack, worki EVA lub LDPE.

KRAJ POCHODZENIA:

Indie

Pełna dokumentacja techniczna uwzględniająca specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, certyfikaty ISO, certyfikaty REACH i inne dotyczące produktu dostępne są na życzenie klienta. Prosimy o kontakt.