KAUCZUKI

rubber synthetic kauczuki каучуки

Czołowe miejsce w naszej ofercie zajmują elastomery z grupy polimerów dienowych o szerokim znaczeniu technicznym.

Kauczuki charakteryzują się wysoką elastycznością, związaną z ich niską temperaturą zeszklenia (na ogół poniżej 0°C). Dzięki odkryciu procesu wulkanizacji, polegającego na łączeniu poszczególnych makrocząsteczek w siatkę przestrzenną, możliwą stała się znacząca poprawa właściwości kauczuków. Wykorzystywana jest w tym celu struktura chemiczna łańcuchów polidienowych zawierających, jak sama nazwa wskazuje, wiązania podwójne, zdolne do reakcji sieciowania. W tych ostatnich biorą udział aktywne atomy siarki, a dla przyspieszenia normalnie przebiegającego powoli procesu o charakterze rodnikowym, stosuje się organiczne katalizatory oraz aktywatory w postaci tlenków metali (np. ZnO). Wulkanizat kauczuku zawierający do ok. 4% siarki nazywany jest popularnie gumą, pozostając nadal względnie elastycznym. Dalsze sieciowanie prowadzi do produktów twardych o wysokim wysyceniu wiązań podwójnych.

Przez wzgląd na wysoką reaktywność wiązań nienasyconych, kauczuki i gumę należy zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Dodatek odpowiednich antyutleniaczy, antyozonatów, stabilizatorów UV pozwala opóźnić tzw. starzenie, skutkujące stopniowym spadkiem elastyczności i kruszeniem wyrobów.

Kauczuki naturalne (NR)

Handlowy NR pochodzi z certyfikowanych plantacji drzew Hevea brasiliensis oraz licznych gatunków roślin kauczukonośnych. W przypadku tych pierwszych, jego zbiór polega na nacinaniu kory i odciągnięciu lepkiej, mlekopodobnej cieczy nazywanej lateksem. Mleczko lateksowe jest następnie koagulowane kwasem, a wytrącony cis-poliizopren przemywa się wodą i po dalszej obróbce formuje w bele (kostki, brykiety).

Spośród licznych zastosowań kauczuku naturalnego otrzymanego po wytrąceniu należy wymienić wulkanizowane wyroby gumowe (przemysł oponiarski, samochodowy, skórzano-obuwniczy, techniczny) oraz kleje (roztwory węglowodorowe NR).

ParametrTSR 5TSR 10TSR 20L/3L/5L10 CV20 CVCV50/CV60Metoda badawcza
Kolor oznaczeniaZielonyBrązowyCzerwonyZielonyBrązowyCzerwonyZielony
Zaw. zanieczyszczeń, % maks.0,050,08-0,100,16-0,200,02/0,03/0,040,080,160,02ASTM D 1278
ISO 249
Zaw. popiołu, % maks.0,600,751,00,500,751,00,5 ASTM D 1278
ISO 247-1
Zaw. subst. lotnych, % maks.0,800,800,800,800,800,800,80 ASTM D 1278
ISO 248-1
Plastyczność wg Wallace, wart. pocz., (Po) min.303030353030ISO 2007
Wsp. zachowania plastyczności PRI, min.60504060504060ISO 2930
Wskaźnik coloru Lovibond, maks.6ISO 4660
Lepkość wg Mooney’a, ML60
(±5)
60
(±5)
50/60
(±5)
ISO 289-1
Zaw. azotu, % maks.0,600,600,600,600,600,600,60ISO 1656

Dostępny jest także kauczuk naturalny wędzony w arkuszach (RSS – Ribbed Smoked Sheet) w gatunkach od RSS1 do RSS5.

Kauczuki syntetyczne (SBR)

Styren jest jednym z najbardziej reaktywnych komonomerów wykorzystywanych w produkcji kauczuków syntetycznych. Spośród nich wielkie znaczenie posiadają kopolimery styrenu z butadienem, czyli kauczuki SBR. W typowych warunkach prowadzenia kopolimeryzacji obu monomerów butadien wykazuje stosunkowo wysokie powinowactwo do styrenu, jednak ze słabą tendencją do naprzemienności. Do ich syntezy najczęściej stosuje się metodę kopolimeryzacji emulsyjnej przy nadmiarze styrenu. Komonomery wolne od inhibitorów dysperguje się w odmineralizowanej wodzie z wykorzystaniem związków powierzchniowo czynnych (emulgatorów) oraz stabilizatorów emulsji. Emulgatory tworzą w roztworze wodnym wielowarstwowe agregaty przestrzenne zwane micelami, w których znajdują się cząsteczki monomerów. Łańcuchy polimerowe rosną we wnętrzach miceli po zaabsorbowaniu rodnika inicjatora powstałego w fazie wodnej. Proces prowadzi się w warunkach beztlenowych.

Polsaros Sp. z o.o. oferuje kauczuki emulsyjne o nazwie handlowej SKS produkcji rosyjskiej. Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych technologii pozwalających na ścisłą kontrolę reżimu procesowego (stężenia środków pomocniczych, temperatura, mieszanie, pH, odprowadzanie emulsji, wydzielenie kopolimeru, suszenie itd.), uzyskuje się kopolimery o oczekiwanym stopniu dyspersji, co przekłada się na właściwy rozrzut średnich mas cząsteczkowych i budowę chemiczną. Wyroby stabilizuje się wybranym antyutleniaczem.

SKS-30 ARK / SBR-1500

Kauczuk ogólnego zastosowania stabilizowany antyutleniaczem nieplamiącym. Używany w produkcji opon, gumy technicznej, obuwia i innych.

ParametrWartośćMetoda badawcza
Lepkość wg Mooneya
ML 1+4 (100°C)*
46-56ASTM D 1646
(par. 7.2.2.)
Rozrzut lepkości w partii,
j.u., maks.*
6
Zaw. lotnych substancji,
%, maks. (1 godz.)*
0,8ASTM D 5668
Zawartość popiołu, %, maks.*0,5ASTM D 5667
Zaw. związanego styrenu, %*22,5-24,5ASTM D 5775
Zaw. antyutleniacza
(VS-30A lub Agidol-30), %*
1,0-2,0Metoda wewnętrzna
Zaw. kwasów organicznych, %*5,0-,7,0ASTM D 5774
Zaw. mydeł kw. org., %, maks.*0,3ASTM D 5774
Parametry reologiczne**WartośćMetoda badawcza
ML, dNm1,8-3,0ASTM D 5289
MH, dNm15,0-21,0ASTM D 5289
ts1, min2,2-4,5ASTM D 5289
t’50, min7,0-12,0ASTM D 5289
t’90, min13,0-21,0ASTM D 5289

SKS-30 ARKPN / SBR-1502

Kauczuk ogólnego zastosowania stabilizowany antyutleniaczem nieplamiącym. Używany do produkcji opon, gumy technicznej i innych wyrobów.

ParametrWartośćMetoda badawcza
Lepkość wg Mooneya
ML 1+4 (100°C)*
46-56ASTM D 1646
(par. 7.2.2.)
Rozrzut lepkości w partii,
j.u., maks.*
6
Zaw. lotnych substancji,
%, maks. (1 godz.)*
0,8ASTM D 5668
(met. C)
Zawartość popiołu, %, maks.*0,6ASTM D 5667 (cz. A)
Zaw. związanego styrenu, %*22-25ASTM D 5775
Zaw. antyutleniacza
(VS-30A lub Agidol-30), %*
1,0-2,0Metoda wewnętrzna
Zaw. kwasów organicznych, %*5,0-7,0ASTM D 5774
Zaw. mydeł kw. org., %, maks.*0,3ASTM D 5774
Parametry reologiczne**WartośćMetoda badawcza
ML, dNm1,8-3,0ASTM D 5289
MH, dNm15,0-21,0ASTM D 5289
ts1, min2,2-4,5ASTM D 5289
t’50, min7,0-12,0ASTM D 5289
t’90, min13,0-21,0ASTM D 5289

SKS-30 ARKM-27 / SBR-1723

Kauczuk z dodatkiem oleju procesowego typu DAE, stabilizowany antyutleniaczem plamiącym. Używany w produkcji opon, gumy technicznej i do innych zastosowań.

ParametrWartośćMetoda badawcza
Lepkość wg Mooneya
ML 1+4 (100°C)*
47-57ASTM D 1646
(par. 7.2.2.)
Rozrzut lepkości w partii,
j.u., maks.*
6
Zaw. lotnych substancji,
%, maks. (1 godz.)*
0,6ASTM D 5668
(met. C)
Zawartość popiołu, %, maks.*0,6ASTM D 5667 (cz. A)
Zaw. związanego styrenu, %*22-25ASTM D 5775
Zaw. oleju (DAE), %*26-29ASTM D 5774
Zaw. antyutleniacza, %*
VS-1
Agidol-2

0,3-0,7
0,8-1,5
Metoda wewnętrzna
Zaw. kwasów organicznych, %*4,0-5,6ASTM D 5774
Zaw. mydeł kw. org., %, maks.*0,3ASTM D 5774
Parametry reologiczne**WartośćMetoda badawcza
ML, dNm1,6-2,3ASTM D 5289
MH, dNm12,6-16,5ASTM D 5289
ts1, min3,5-6,5ASTM D 5289
t’50, min6,5-10,5ASTM D 5289
t’90, min15,0-18,5ASTM D 5289

SKS-1739 / SBR-1739

Kauczuk specjalnego zastosowania z dodatkiem oleju procesowego typu TDAE, stabilizowany antyutleniaczem plamiącym. Używany w produkcji opon samochodowych wysokiej prędkości oraz odpornych na ciepło pasów przenośnikowych.

ParametrWartośćMetoda badawcza
Lepkość wg Mooneya
ML 1+4 (100°C)*
50-60ASTM D 1646
(par. 7.2.2.)
Rozrzut lepkości w partii,
j.u., maks.*
6
Zaw. lotnych substancji,
%, maks. (1 godz.)*
0,75ASTM D 5668
(met. C)
Zawartość popiołu, %, maks.*0,6ASTM D 5667 (cz. A)
Zaw. związanego styrenu, %*38,5-41,5ASTM D 5775
Zaw. oleju (TDAE), %*25-29ASTM D 5774
Zaw. antyutleniacza, %*
VS-1
Agidol-2

0,3-0,7
0,6-1,2
Metoda wewnętrzna
Zaw. kwasów organicznych, %*4,0-6,0ASTM D 5774
Zaw. mydeł kw. org., %, maks.*0,4ASTM D 5774
Parametry reologiczne**WartośćMetoda badawcza
ML, dNm1,1-3,1ASTM D 5289
MH, dNm13,3-18,3ASTM D 5289
ts1, min2,9-4,9ASTM D 5289
t’50, min6,2-9,2ASTM D 5289
t’90, min12,6-16,6ASTM D 5289

* – parametry wskazywane w Certyfikacie Jakości (CoA)
** – nieodrzucalne, mieszanka bazowa wykonana według ASTM D 3185 (p. 1A), reżim mieszania wg met. A. Mikser nastawiony wg ASTM D 3182. Parametry oznaczone według ASTM D 5289 z wykorzystaniem reometru MDR 2000. Czas oczekiwania mieszanki na pomiary wynosi 2-6 godzin.

Wszystkie kauczuki o wyżej deklarowanych właściwościach są zarejestrowane zgodnie z REACH. Dostawa w formie bel (brykietów) o wadze 30,0+/-1,0 kg, owijanych w oznakowaną folię PE o grubości 0,05+/-0,01 mm i temp. top. 108-112°C, następnie pakowanych w plastikowe skrzynie paletowe 450 kg, kontenery z dykty 1080 kg lub kontenery metalowe 1260 kg. Bele mają barwę od żółtej do ciemno-żółtej (brązowawej). Nie powinny zawierać żadnych ciał obcych. Gwarantowany termin ważności wynosi 1 rok od daty produkcji i może zostać wydłużony na żądanie. Kauczuk należy przechowywać w temp. nie przekraczającej 30°C, w suchym i nienasłonecznionym miejscu.

Kauczuki syntetyczne (IR)

Cis-poliizopren jest również produkowany sztucznie metodą rozpuszczalnikową z wykorzystaniem stereospecyficznych katalizatorów kompleksowych. Stosowany rozpuszczalnik rozpuszcza monomer, a powstający polimer wytrąca się w toku procesu wraz ze wzrostem stopnia przereagowania w formie kłaczków. Po dodaniu do roztworu stabilizatora, potraktowaniu wodą i oddestylowaniu rozpuszczalnika, polimer suszy się i prasuje w kostki. Możliwe jest otrzymywanie produktu o względnie małym rozrzucie średnich mas cząsteczkowych, a stopień polimeryzacji skutecznie reguluje się dzięki kontroli parametrów procesu. Oferowane gatunki są stabilizowane plamiącym antyutleniaczem. Kauczuki IR służą do produkcji opon samochodowych, motocyklowych i rowerowych, oraz gumowych materiałów technicznych.

ParametrSKI-3
(tytanowy)
SKI-5
(neodymowy)
Metoda badawcza
WyglądOd brązowego do niebieskozielonego, czarnyOd jasno szarego do niebieskozielonego, czarny
Udział wiązań cis-1,4, %, min.9698
Lepkość wg Mooneya
ML 1+4 (100°C)*
65-7465-74ASTM D 1646
Rozrzut lepkości w partii,
j.u., maks.*
55
Zaw. lotnych substancji,
%, maks. (1 godz.)*
0,80,7ASTM D 5668
Zaw. kw. stearynowego, %*0,6-1,40,6-1,4Metoda rosyjska
Zaw. popiołu, %, maks.*0,50,5ASTM D 5667
Zaw. antyutleniacza S789, %, min.*0,150,15Metoda rosyjska
Parametry reologiczneWartośćWartośćMetoda badawcza
ML, dNm1,0-2,01,1,-2,0ASTM D 5298
MH, dNm11,0-15,011,0-16,0ASTM D 5298
ts1, min1,4-2,61,3-2,7ASTM D 5298
t’50, min3,2-4,83,0-4,5ASTM D 5298
t’90, min5,5-7,55,5-8,0ASTM D 5298

* – parametry wskazywane w Certyfikacie Jakości (CoA)
** – nieodrzucalne, mieszanka bazowa wykonana według ASTM D 3403, reżim mieszania wg met. C (na walcarkach). Nastawy walcarek wg ASTM D 3182. Parametry oznaczone według ASTM D 5289 z wykorzystaniem reometru MDR 2000. Czas oczekiwania mieszanki na pomiary wynosi 2-6 godzin.

Wszystkie kauczuki o wyżej deklarowanych właściwościach są zarejestrowane zgodnie z REACH. Dostawa w formie bel (brykietów) o wadze 30,0+/-1,0 kg, owijanych w oznakowaną folię PE o grubości 0,05+/-0,01 mm i temp. top. 108-112°C, następnie pakowanych w plastikowe skrzynie paletowe 540 kg, kontenery z dykty lub metalowe 1260 kg. Bele nie powinny zawierać żadnych ciał obcych. Gwarantowany termin ważności wynosi 2 lata od daty produkcji i może zostać wydłużony na żądanie. Kauczuk należy przechowywać w temp. nie przekraczającej 30°C, w suchym i nienasłonecznionym miejscu.