Magazynowanie

warehouse raw materials magazynowanie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wieloma magazynami konsygnacyjnymi na terenie Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu ERP zsynchronizowanego z dedykowanym dla Polsaros systemem typu B2B, oraz portalu Elemica.

Posiadamy liczący 3500 m2 własny magazyn zlokalizowany w Zawadzie k. Dębicy. Zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawie możliwości świadczenia wszechstronnego serwisu magazynowego dla Waszych towarów. Na naszym magazynie uruchomiono skład celny umożliwiający przechowywanie towarów pozaunijnych.

Ponadto Polsaros posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu magazynami wynajmowanymi, u naszych Klientów ostatecznych, bądź u operatorów magazynowych w różnych krajach Europy.

Naszą specyficzną kompetencją jest zarządzanie składami konsygnacyjnymi (typu VMOI) w różnych krajach Europy za pośrednictwem portalu B2B firmy Elemica.

Dla zapewnienia Klientom bezpieczeństwa ilościowego dostarczanych surowców prowadzimy ich magazynowanie na obszarach składów celnych lub magazynów czasowego składowania w różnych regionach Polski. Współpracujemy z magazynami ulokowanymi w niedalekich odległościach od każdej z granic kraju i dokonujemy najbardziej korzystnego wyboru w zależności od lokalizacji Klienta. Tworząc cały łańcuch logistyczny wskazujemy, w którym miejscu najefektywniej jest utworzyć magazyn dla danego projektu, tak aby ostateczna logistyka była efektywna kosztowo.

System ERP oraz moduły B2B umożliwiają nam ciągłe monitorowanie stanów magazynowych na wszystkich magazynach. Nadzorujemy je w oparciu o informacje otrzymywane od Klientów dotyczące zużyć towarów/surowców. Koordynując ten proces, tworzymy dokładne projekcje dotyczące zamówień.

Surowce składowane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyk (MSDS), a także w zgodzie z przepisami BHP, PPOŻ oraz środowiskowymi.

Polsaros posiada wieloletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu przepakowaniem surowców do takich form, jakie są wymagane przez Klientów ostatecznych, m.in. przesypywanie, upłynnianie, podgrzewanie. Opracowujemy w tym celu pełną dokumentację i monitoring tychże procesów.

Posiadamy doświadczenie w magazynowaniu surowców w różnych opakowaniach: palety (drewniane, plastikowe, metalowe); skrzynie (drewniane, plastikowe, metalowe), big bagi.

Świadczymy ponadto usługi posprzedażowe, takie jak odbiór pustych opakowań od Klientów, utylizacja czy recykling powstałych odpadów.