Produkty

KAUCZUKI

KAUCZUKI

Czołowe miejsce w naszej ofercie zajmują elastomery z grupy polimerów dienowych o szerokim znaczeniu technicznym.

KRZEMIONKA STRĄCENIOWA

KRZEMIONKA STRĄCENIOWA

Krzemionka strąceniowa jest jedną z form syntetycznego, bezpostaciowego dwutlenku krzemu. Jej cechę charakterystyczną stanowi wysoka czystość.

SADZE

SADZE

Sadzę techniczną otrzymuje się wieloma metodami (m.in. piecowa, termiczna, acetylenowa, kanałowa), lecz w każdym przypadku konstytuuje ją przede wszystkim węgiel powstały w wyniku niecałkowitego spalenia lub rozkładu termicznego węglowodorów.

REGENERATY

REGENERATY

Mianem regeneratu gumowego określa się wyrób będący produktem procesu dewulkanizacji (depolimeryzacji) zużytych, odpadowych wyrobów gumowych.

TLENEK CYNKU

TLENEK CYNKU

Jest to syntetyczny nieorganiczny biały pigment, wytwarzany w procesie pośrednim (francuskim) w piecach muflowych.

ŻYWICE NOWOLAKOWE

ŻYWICE NOWOLAKOWE

Nowolaki to syntetyczne żywice fenolowo-formaldehydowe otrzymywane w wyniku polimeryzacji kondensacyjnej prowadzonej w środowisku kwaśnym.

BHT (BUTYLOWANY HYDROKSYTOLUEN)

BHT (BUTYLOWANY HYDROKSYTOLUEN)

Butylowany hydroksytoluen (BHT) jest związkiem organicznym znajdującym szerokie zastosowanie jako antyutleniacz w wielu gałęziach przemysłu.

MIESZANKI GUMOWE

MIESZANKI GUMOWE

Oferujemy mieszanki gumowe zaprojektowane do zastosowania w oponach, pasach przenośnikowych, amortyzatorach, na maty, wycieraczki i wiele innych wyrobów technicznych.