Zakupy i sprzedaż

purchasing sales raw materials storage zakupy sprzedaż

Badanie i monitorowanie rynku sprzedaży produktów na terytorium UE i innych krajów na całym świecie.

Polsaros realizuje zarówno zakupy jak i sprzedaż surowców w oparciu o wynegocjowane umowy handlowe. Preferujemy, aby takie umowy były wieloletnie i zawierały standardowe zapisy o konkurencyjności, takie jak: „klauzula największego uprzywilejowania – most favorable nation”,„sprostanie albo zwolnienie – meet-or-release”, „wskaźniki ciągłego doskonalenia usług i kosztów serwisu – continous improvement factors”.

Polsaros dąży do wypracowania w ramach negocjacji handlowych konkurencyjnych cen zakupowych jak i sprzedażowych, ważnych w najdłuższych możliwych okresach. Dla produktów, których surowce są notowane na giełdach towarowych, stosuje zapisy o formułach cenowych.

Terminy płatności i ich formy dostosowywane są do potrzeb Klientów i Dostawców w ramach negocjowanych kontraktów. Firma praktykowała finansowanie odroczonych form płatności jak i obu typów faktoringu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wystawiania faktur elektronicznych (w tym wprowadzanych do systemów/portali wykorzystywanych przez Klientów).

Polsaros posiada ugruntowaną i wieloletnią współpracę z agencjami celnymi we wszystkich polskich portach posiadających terminale kontenerowe, jak również w portach ARA, Bremerhaven i Hamburgu.

Realizowaliśmy przez wiele lat sprzedaże naszych surowców poprzez magazyny konsygnacyjne zlokalizowane w krajach EU na warunkach DDP w oparciu o pozyskane numery rejestracji podatkowej w tychże krajach.

Pracownicy firmy Polsaros prowadzą ciągły nadzór nad jakością dostarczanych surowców zgodnie z uzgodnionymi warunkami technicznymi i okresowo (lub według wymagań Klienta) przedstawiają pełną analizę statystyczną zrealizowanych dostaw. Polsaros posiada wdrożony system ciągłej analizy rynku wszystkich surowców, które znajdują się w portfolio Firmy. Systematycznie przeprowadza benchmarking wszystkich potencjalnych konkurentów w celu optymalizacji ofert handlowych oraz rozwoju nowych produktów wspólnie z ich wytwórcami.