SADZE

carbon black sadze sadzy сажи технический углерод

Sadzę techniczną otrzymuje się wieloma metodami (m.in. piecowa, termiczna, acetylenowa, kanałowa), lecz w każdym przypadku konstytuuje ją przede wszystkim węgiel powstały w wyniku niecałkowitego spalenia lub rozkładu termicznego węglowodorów.

Od dziesiątków lat sadza przykuwa uwagę świata nauki i firm produkcyjnych, ze względu na jej korzystne właściwości jako napełniacza dla wyrobów gumowych (tzw. napełniacz wzmacniający). Jej dodatek umożliwia uzyskanie jednolitej, czarnej barwy mieszanki gumowej, z jednoczesną poprawą sztywności i odporności wulkanizatu na pęknięcia. Sposób produkcji jest decydujący dla charakterystyki danej sadzy i jej wzmacniających właściwości dla napełnianej osnowy polimerowej. Istotne znaczenie sadz znalazło odzwierciedlenie w znormalizowaniu gatunków na podstawie wartości podstawowych parametrów (metoda produkcji, średni wymiar cząstek, powierzchnia właściwa, pH itp.). Dla przykładu, średnice cząstek sadzy mogą wahać się od 20 nm w przypadku niektórych sadz piecowych, do kilkuset nm dla sadz termicznych. Cząstki te naturalnie łączą się w agregaty, tj. najmniejsze dyspergowalne w matrycy polimerowej indywidua (wym. do kilku mikronów), oraz większe aglomeraty (np. kilkumilimetrowe pastylki).

Obecność organicznych zanieczyszczeń zabsorbowanych na powierzchni ziaren (głównie WWA), pochodzących z niecałkowitego spalenia surowca, wymusiła podjęcie stosownych działań legislacyjnych. W efekcie producenci sadzy zaczęli wprowadzać alternatywne metody syntezy oraz zapewniać ściślejszy nadzór nad prowadzonymi procesami. Choć organiczne pozostałości nie wpływają znacząco na wzmacniający charakter sadzy, bezpieczeństwo ludzi i środowiska odgrywa tutaj kluczową rolę. Z kolei zanieczyszczenia nieorganiczne nagromadzane w końcowych etapach produkcyjnych często okazują się korzystne dla poprawy szybkości wulkanizacji, wzrastającej wraz ze wzrostem pH sadzy. Również obecność tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni oraz wiązań nienasyconych ma przełożenie na charakterystykę procesu sieciowania kauczuków.

Szeroki wachlarz oferowanych przez Polsaros Sp. z o.o. odmian sadz (konwencjonalne, specjalistyczne, bezwonne, pirolityczne), gwarantuje skuteczny dobór odpowiadający oczekiwaniom Klienta. Każdy z gatunków spełnia najwyższe standardy ujęte w międzynarodowych normach technicznych, branżowych i przepisach prawa.

Gatunki sadz konwencjonalnych wg ASTM D 1765

   N115N134N220N234N326N330N339N375N550N660N772N774
ParametrJednostkaMetoda badawcza
Pow. wł. STSA103 m2/kgASTM D-6556124±5137±5106±5112±576±575±588±591±539±534±530±529±5
Pow. wł. NSA103 m2/kgASTM D-6556137±5143±5114±5119±578±578±591±593±540±535±532±530±5
Liczba jodowag/kgASTM D-1510160±5142±5121±5120±582±582±590±590±543±536±530±529±5
OAN (absorpcja oleju)10-5 m3/kgASTM D-2414113±5127±5114±5125±572±5102±5120±5114±5121±590±565±572±5
COAN10-5 m3/kgASTM D-349397±5103±598±5102±568±588±599±596±585±574±559±563±5
Zaw. popiołu%, maks.ASTM D-15061,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
ZabarwienieASTM D-3265123±5131±5116±5123±5111±5104±5111±5114±5
Pozostałość na sicie, #325%, maks.ASTM D-15140,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
Pozostałość na sicie, #35%, maks.ASTM D-15140,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,001
Ubytek masy podczas wygrzewania
big bag
paper bag
%, maks.ASTM D-1509
1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5
pHASTM D-15126 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 96 – 9
Zaw. pyłów
big bag
paper bag
%, maks.ASTM D-1508
8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0
Twardość granul (średn. z 20)gf maks.ASTM D-523050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,0
Maks. twardość pojedynczej granuligf maks.ASTM D-523090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,0
Gęstość nasypowakg/m3ASTM D-1513345±25320±25355±25320±25455±25380±25345±25345±25360±25440±25520±25490±25
Wybarwienie w toluenie%, min.ASTM D-161880,080,080,080,080,080,080,080,080,080,060,060,0

Gatunki sadzy pirolitycznej

Istotną możliwością zastosowania sadzy pirolitycznej jest produkcja węgla aktywnego. Ponadto wykorzystuje się ją jako składnik pigmentów w produkcji tekstyliów, skóry, futra, papieru, drobnych chemikaliów, wyrobów gumowych, innych niemetalicznych produktów mineralnych, takich jak plastry, cementy. To ważny surowiec w produkcji chemikaliów na dużą skalę (w tym produktów naftowych), metali nieszlachetnych, gotowych wyrobów metalowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń. Odgrywa wiodącą rolę w produkcji materiałów ogniotrwałych, jako napełniacz wzmacniający w niskiej jakości produktach gumowych, napełniacz do nawierzchni drogowych, a także stanowi potencjalnie wysokokaloryczne paliwo stałe.

Łączna zawartość dioksyn, PCB, PCP i furanów wg MAS_PA002 poniżej poziomu wykrywalności.

   T30T30ST35TR30TR30STR35
ParametrJednostkaMetoda badawcza 
Pow. wł. BETm2/gASTM D-6556867793867793
Pow. wł. STSAm2/gASTM D-6556696277696277
OAN (absorpcja oleju)cc/100gASTM D-2414968883968883
Średnia wielkość pierwotnych cząsteknmTEM30-3530-3530-3530-3530-3530-35
Ciężar właściwyg/cm3 1,861,861,861,861,861,86
Resztkowa zaw. węglowodorów lotnych%TGA1,01,0
Zaw. wilgoci%, maks.ASTM D-1509111111
Pozostałość na sicie, 0,045 mm%, maks.ASTM D-15140,10,10,10,1
Zaw. pyłu, 0,125 mm%, maks.ASTM D-15087777
Zaw. SiO2%ASTM D-15065-724-26175-73517
Gęstość nasypowakg/m3ASTM D-1513390390390390390390
Zaw. WWAppm, maks.FDA
met. 63
202020202020
pHASTM D-15127,5-8,57,5-8,58,07,5-8,57,5-8,58,0
Średnia twardość granulg, maks.ASTM D-523055555555
Twardość pojedynczej granulig, maks.ASTM D-523085858585

Gatunki sadz technicznych do wyrobów gumowych o podwyższonej czystości (KLAREX RG) low grit

   RG 113RG 223RG 225RG 227RG 522
ParametrJednostkaMetoda badawcza 
Liczba jodowag/kgASTM D-151043±543±544±528±532±5
Pow. wł. STSAm2/gASTM D-655638±540±540±527±531±5
OAN (absorpcja oleju)cc/100gASTM D-2414111±5123±5123±5120±552±5
COANcc/100gASTM D-349381±586±586±578±552±5
Ubytek masy podczas wygrzewania (mat. upakowany)
big bag
paper bag
%, maks.D-1509
1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5
Pozostałość na sicie, #325ppmASTM D-151415,0 max.15,0 max.8,0 max.  15 max.25 max.
Pozostałość na sicie, #100ppmASTM D-15145,0 max.5,0 max.2,0 max.5,0 max.2 max.
Pozostałość na sicie, #35ppmASTM D-151400000
Zaw. popiołu%, maks.ASTM D-15060,30,30,30,20,2
Twardość granul (średn. z 20) gf maks.ASTM D-523025,0 max.25,0 max.25,0 max.20 max.25 max.
Maks. twardość pojedynczej granuli gf maks.ASTM D-523060,0 max.60,0 max.60,0 max.60,0 max.60,0 max.
Zaw. pyłów
big bag
paper bag
%, maks.ASTM D-1508
8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0

8,0
12,0
Wybarwienie w toluenie%ASTM D-161880,0 min.80,0 min.80,0 min.80 min.80 min.

Gatunki sadzy specjalistycznej (non-ASTM)

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości, ściśle kontrolowanej bazy surowcowej oraz odpowiednich technik oczyszczania, obok sadz dedykowanych wyrobom gumowym (zarówno technicznym, jak i częściom opon), na rynek wprowadzone zostały warianty specjalistyczne (premium). Stosuje się je z powodzeniem w produkcji atramentów, farb, masterbatchy polimerowych (do włókien, powłok), kabli. Posiadamy również w naszej ofercie grade’y dopuszczone do stosowania w żywności.

   Electra 273Electra 274BARONX 12COLORX 22JETEX 115PONYX 636 ONYX 640
ParametrJednostkaMetoda badawcza
Liczba jodowamg/gASTM D-1510417080125130
Pow. wł. STSAm2/gASTM D-655630-40112
OAN (absorpcja oleju)10-5 m3/kgASTM D-24141241209011510010590
Zabarwienie (ITRB#3)%ASTM D-3265556565116100103108
Zaw. popiołu%, maks.ASTM D-15060,090,090,1
Pozostałość na sicie, #325ppm, maks.ASTM D-1514101010050202020
Zaw. wilgoci% maks.ASTM D-15090,600,60531
Aplikacjeosłony kabli, materiały elektroprzewodząceosłony kabli, materiały elektroprzewodzącemateriały powłokowemateriały powłokowe, atramenty, masterbatcherury, produkty do kontaktu z żywnością, geomembranywłókna syntetycznewłókna syntetyczne

Nie znajdujesz poszukiwanego przez siebie typu sadzy? Prosimy o zwrócenie uwagi, że przedstawione tu zestawiania stanowią jedynie wybór spośród oferowanych przez nas gatunków.

KRAJ POCHODZENIA:

Indie, Niderlandy

Pełna dokumentacja techniczna uwzględniająca specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, certyfikaty ISO, certyfikaty REACH i inne dotyczące produktu dostępne są na życzenie klienta. Prosimy o kontakt.