ŻYWICE NOWOLAKOWE

novolak nowolakowe żywice resin новолачные смолы новолаки

Nowolaki to syntetyczne żywice fenolowo-formaldehydowe otrzymywane w wyniku polimeryzacji kondensacyjnej prowadzonej w środowisku kwaśnym.

Żywice nowolakowe należą do grupy liniowych, termoplastycznych fenoplastów. Są rozpuszczalne w polarnych rozpuszczalnikach organicznych. Ich przemysłowa synteza odbywa się przy zastosowaniu nadmiaru fenolu w środowisku kwaśnym, dzięki czemu unika się przedwczesnego usieciowania. Po odwodnieniu i obróbce cieplnej otrzymuje się produkt w postaci płatków lub perełek o barwie jasnożółtej do jasnobrązowej i słabym zapachu.

Nowolak GD

Parametry

Jednostka

Wartość

Metoda

Wygląd

Krople lub płatki w kolorach od jasnożółtego do jasnobrązowego

Temperatura mięknienia

°C

110-116

PN-EN 1427:2009

Zawartość wolnego fenolu

%

max. 0,5

PL-W-015

Zawartość popiołu1)

%

max. 0,02

PN-EN ISO 3451-1:2010

Nowolak S

Parametry

Jednostka

Wartość

Metoda

Wygląd

Płatki lub łezki w barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej

Temperatura mięknienia

°C

94-102

PN-EN 1427:2009

Zawartość wolnego fenolu

%

max. 0,3

PL-W-015*

Zawartość popiołu1)

%

max. 0,02

PN-EN ISO 3451-1:2010

1) próbka o wadze 5 g, 850°C, metoda A
* – Dopuszcza się wykonanie oznaczania wg PN-EN ISO 8974:2004 stosując inne warunki chromatografowania i wzorce wewnętrzne oraz inne kolumny o cechach charakterystycznych (długość, średnica, faza stacjonarna), które zapewnią dobry rozdział lotnych składników (fenol, wzorzec wewnętrzny, rozpuszczalnik).

ŻYWICE NOWOLAKOWE – ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakości nowolaki w formie perełek lub płatków znajdują zastosowanie w przemyśle gumowym i oponiarskim. W połączeniu ze środkiem sieciującym, tzw. utwardzaczem (np. aldehydami, urotropiną), podczas ogrzewania tworzą się żywice wzmacniające, których obecność w procesie produkcyjnym opon powoduje utworzenie sieci rezitowej. Sieć ta wnika w kauczuk poddawany wulkanizacji. W efekcie lepkość mieszanki gumowej wzrasta, co przekłada się na wzrost twardości gumy, zwiększenie odporności na ścieranie i tarcie, a także poprawę wytrzymałości na rozciąganie i zwiększenie modułu elastyczności. Usieciowane żywice nowolakowe wykazują również dobrą odporność na obecność rozpuszczalników, procesy oksydacyjne oraz ciepło.

Nowolaki stosuje się ponadto w produkcji tłoczyw fenolowych zawierających napełniacz, np. mączkę drzewną, celulozę, z których w procesie przetwórczym prasuje się różnego rodzaju wyroby zwane bakelitowymi. Wykorzystuje je się także jako lepiszcze przy produkcji materiałów ogniotrwałych, wykładzin, mat i izolacji oraz w syntezie żywic epoksydowych. Fenoplasty modyfikowane z myślą o przemyśle lakierniczym (eteryfikacja, estryfikacja) mają lepszą rozpuszczalność i wyższą elastyczność. Etoksylowane alkilopochodne żywic nowolakowych ze względu na swoje właściwości powierzchniowo czynne mogą być stosowane jako de-emulgatory, które mają zdolność do efektywnego rozdzielania oleju z mieszaniny z solanką.

PAKOWANIE:

Produkt pakowany jest do worków lub big-bagów. Możliwe jest także zastosowanie innej formy pakowania po uzgodnieniu z Klientem.

KRAJ POCHODZENIA:

Polska

Pełna dokumentacja techniczna uwzględniająca specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, certyfikaty ISO, certyfikaty REACH i inne dotyczące produktu dostępne są na życzenie klienta. Prosimy o kontakt.