BHT (BUTYLOWANY HYDROKSYTOLUEN)

BHT antioxidant przeciwutleniacz

Butylowany hydroksytoluen (BHT) jest związkiem organicznym znajdującym szerokie zastosowanie jako antyutleniacz w wielu gałęziach przemysłu.

BHT trafia z powodzeniem w potrzeby przemysłu gumowego, tworzyw sztucznych, jako dodatek do produktów ropopochodnych, biopaliw, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, czy kosmetycznego. Będąc jednym z najpowszechniej stosowanych antyutleniaczy, swoją pozycję zawdzięcza między innymi bezpieczeństwu stosowania oraz wysoką skutecznością w wielu związkach węglowodorowych. Dzięki swoim stabilizującym właściwościom zabezpiecza produkty organiczne przed niszczącym działaniem czasu, ciepła oraz światła.

BHT w temperaturze pokojowej jest ciałem stałym o zabarwieniu od białego do kremowego o łagodnym zapachu. Po podgrzaniu powyżej temperatury topnienia staje się klarowną, jasnożółtą cieczą.

Polsaros oferuje BHT w następujących formach:

BHT Flakes (ogólnego zastosowania)

  • Płatkowanej (Flakes form)
Parametr Wartość
WyglądBiałe płatki
Zawartość głównego składnika, wt. %, min.99,8
Zawartość fenolu, wt. %brak
Zawartość innych alkilofenoli, wt. %, maks.0,2
Zawartość popiołu, wt. %, maks.0,002
Barwa, APHA, UOM maks.20
Końcowa temperatura topnienia, °C, min.69,8

BHT Crystals

  • Krystalicznej (Crystal form) – Food & Feed Grade
ParametrWartość
WyglądBiałe kryształki bez domieszek
Końcowa temperatura topnienia, °Cmin. 70,0
Barwa, APHA, UOM maks.10*
Zawartość głównego składnika, wt. %, min.99,9
Zawartość innych alkilofenoli, wt. %, maks.0,1
Zawartość wody, wt. %, maks.0,025
Zawartość metali ciężkich, ppm, maks.**
Ołów, Pb*
Arsen, As*
Rtęć, Hg*
10
2
3
1
Zawartość popiołu, wt. %, maks.0,002

* podczas przechowywania produktu ponad 3 miesiące możliwa zmiana koloru do 50 jednostek
** nie raportowane na CoA ze względu na brak testów wykonywanych dla każdej partii (lot)

  • Premiks paszowy (E321+E551a)
ParametrWartość
WyglądBiały krystaliczny proszek bez domieszek*
Zawartość głównego składnika, %, min.97,7
Zawartość fenolu, wt. %brak
Zawartość innych alkilofenoli, % maks.0,3
Zawartość popiołu, %, maks.1,5 – 2,0
Temperatura krystalizacji, °C, min.68,2

* podczas przechowywania ponad 3 miesiące, kolor produktu może się zmienić w jasno żółty

  • Ciekłej (Molten form)
ParametrWartość
WyglądJasno żółta ciecz
Zawartość głównego składnika, %, min.99,8
Zawartość popiołu, %, maks.0,002
Barwa, APHA maks.20
Temperatura krystalizacji, °C, min.69,0
Gęstość w 70°C, g/cm3, min.0,9

BHT jest związkiem lipofilowym, tzn. nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast jest rozpuszczalny w olejach, toluenie, acetonie, częściowo w etanolu oraz w rozpuszczalnikach chloroorganicznych.

ZASTOSOWANIE

Najczęściej BHT znajduje zastosowanie w:

Tworzywach sztucznych – wymagają zastosowania stabilizatora podczas obróbki polimeru oraz późniejszej ochrony przez cały okres użytkowania gotowego wyrobu. BHT (Food Grade) jest uznawany za bezpieczny składnik i został zatwierdzony do stosowania w plastikowych opakowaniach na żywność.

Gumie i elastomerach – BHT jest nieplamiącym, nie powodującym przebarwień antyutleniaczem, stąd też bywa stosowany w połączeniu z innymi antyutleniaczami w produktach gumowych o białym oraz jasnym zabarwieniu.

Olejach smarowych i specjalnych – BHT jest skutecznym stabilizatorem oraz antyutleniaczem w olejach i płynach syntetycznych, np. olejach do cięcia, wrzecionowych, hydraulicznych, transformatorowych czy płynach hamulcowych.

Tłuszczach przemysłowych, olejach oraz kwasach tłuszczowych – BHT zapobiega rozwojowi procesu jełczenia w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych.

Mieszance paliwa biodiesel – BHT jest bardzo skutecznym antyutleniaczem zapobiegającym procesowi jełczenia w mieszance biodiesla już przy tak niskim stężeniu jak 0,1% (1000 ppm).

Olejach pochodzenia roślinnego – BHT jest stosowany w olejach roślinnych różnego typu (rzepakowy, sojowy, lniany i in.) jako antyutleniacz w aplikacjach przemysłowych, takich jak np. bazy farb drukarskich.

Produktach spożywczych oraz paszowych – BHT wykorzystywany jest jako antyutleniacz zapobiegający psuciu się wielu produktów żywnościowych oraz leczniczych. Został zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej jako chemiczny dodatek do żywności E321 oraz w USA przez Food and Drug Administration. Znajduje również zastosowanie w produkcji mydeł.

Oferowany przez Polsaros Sp. z o.o. BHT Food and Feed Grade posiada niezbędne certyfikaty żywnościowe, w tym m.in. certyfikat koszerności.

PAKOWANIE:

BHT (płatkowany oraz krystaliczny) dostarczany jest w papierowych workach o wadze 20 lub 25 kg. Może być również dostarczany w Big Bagach 700 kg lub 1000 kg.

BHT w formie płynnej dostarczany jest w specjalnie przeznaczonych do tego celu iso-tankach. Produkt dostarczany jest w podwyższonej temperaturze.

KRAJ POCHODZENIA:

Litwa

Pełna dokumentacja techniczna uwzględniająca specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, certyfikaty ISO, certyfikaty REACH i inne dotyczące produktu dostępne są na życzenie klienta. Prosimy o kontakt.