Transport i logistyka

container raw materials transport logistic logistyczne

Zajmujemy się zaopatrzeniem i zarządzaniem, a następnie całym łańcuchem logistycznym od producenta do zakładów produkcyjnych Klientów, przy wykorzystaniu różnych typów transportów.

Od 10 lat firma Polsaros oferuje Klientom kompleksowe zarządzanie całym łańcuchem logistycznym od zakładów producentów surowców aż do miejsc przez nich wskazanych, tzn. magazynów zewnętrznych bądź zakładów produkcyjnych.

Zdobyliśmy i ciągle uzupełniamy nasze doświadczenie i umiejętności w efektywnym zarządzaniu różnego rodzaju transportami: drogowym, kolejowym, morskim. W zależności od potrzeby stosujemy transport typu konwencjonalnego, intermodalnego, multimodalnego, kombinowanego. Nasze dostawy dotyczą dystrybucji produktów w różnych formach opakowań, m.in. takich jak big bagi, worki papierowe, skrzynie metalowe (np. Goodpack, GPS), flexi tanki, tank kontenery, czy liner bagi.

Realizujemy dostawy LTL (Less Than Truck Load) i FTL (Full Truck Load), w przypadku których transportowane jednostki logistyczne ważą od 25 kg do 24 000 kg.

W zakresie transportów surowców dostarczanych z innych kontynentów w kontenerach morskich współpracujemy z największymi liniami żeglugowymi jak i z terminalami kontenerowymi w portach załadunku oraz w Europie, a w szczególności w portach polskich.

Nasz Dział Handlu i Logistyki posiada wiedzę oraz doświadczenie z zakresu transportu materiałów neutralnych jak i niebezpiecznych pochodzących z różnych regionów świata.

Nasze oferty na serwisy logistyczne są dostosowane do indywidulanych potrzeb Klientów. Mamy pełną kontrolę nad realizacją zakontraktowanych serwisów a Klienci otrzymują pełną informację o ich statusie drogą elektroniczną.

Polsaros posiada zakontraktowane doradztwo w zakresie aktualizacji przepisów prawa dotyczącego transportowania materiałów niebezpiecznych we wszystkich typach transportu i opakowań.

Ciągle doskonalimy jakość świadczonych usług logistycznych jak i optymalizujemy ich koszty, dostosowując je do aktualnych cen rynkowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy zaoferować klientowi różne rozwiązania dostosowane do jego aktualnych potrzeb.

USŁUGI CELNE
Procesy logistyczne zarządzane przez Polsaros uwzględniają dokonywanie czynności celnych, które z jednej strony umożliwiają płynny proces przepływu towaru, z drugiej zaś pozwalają optymalizować koszty związane z należnościami celno-podatkowymi. Przepływ naszych towarów powiązany jest z transportowaniem ich w procedurze tranzytu, dopuszczaniem do obrotu w UE, wprowadzaniem na magazyn czasowego składowania lub na skład celny, eksportem, ponownym wywozem.

EKOLOGICZNY BIZNES
Polsaros Sp. z o.o. ustawicznie dąży do minimalizowania ilości zużywanego papieru.

Z wszystkimi Klientami, którzy wyrazili na to zgodę, rozliczamy się za pomocą elektronicznych faktur – poprzez ich generowanie bezpośrednio z własnego systemu ERP i przesyłanie e-mailem lub wprowadzanie faktur bezpośrednio do systemu Klienta, wykorzystując odpowiednie portale B2B.

Elektroniczny obieg faktur wprowadziliśmy również z naszymi dostawcami usług i towarów – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe. Nasze działanie w tym zakresie jest sprawne i efektywne, między innymi dlatego, iż zostało usystematyzowane przez jedną z instrukcji stanowiskowych (J_PG_ZS_01_I_06 Fakturowanie).

Podczas naszych cyklicznych spotkań operacyjnych wspólnie ustalamy jakie dokumenty nie wymagają drukowania i mogą funkcjonować w wersji elektronicznej na wspólnym dysku wewnętrznym firmy. Dokumenty, których wydruk jest konieczny (np. z uwagi na regulacje celno-skarbowe), staramy się drukować dwustronnie.