Contact

Polsaros Sp. z o.o.polsaros location map

Head Office:
Kamieńskiego 51
30-644 Kraków
Poland

Operational Office:
Mokrzec 50
39-220 Pilzno
Poland

KRS: 0000364605
VAT-ID: PL6793047004

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +48 14 658 45 45
Fax: +48 14 658 45 99

 

 

 

Replying to an e-mail is equivalent to giving informed and voluntary consent to the processing of the personal data transmitted.
In accordance with Article 13 Regulation 1 and 2 from the Commission of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 from 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), I would like to inform you that:

 1. The administrator of your personal data is Polsaros Sp. z o.o., 51 Kamieńskiego Street, 30-644 Kraków. 
 2. Your personal data will be processed in order to act on your request before the conclusion of the relevant cooperation agreement or in order to respond to your request, on the basis of Article 6(1)(a) and (b) of the General Data Protection Regulation. 
 3. The recipients of your personal data will be entities cooperating with the controller of personal data in the scope of their activities on the basis of relevant agreements. Your personal data will be kept for the period necessary to carry out the actions you have taken at your request. 
 4. You have the right to access the content of your data and the right to rectify, erase, restrict and restrict the processing of your data, the right to transfer your data, the right to object, the right to withdraw your consent.
 5. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. 
 6. The provision of personal data by you is voluntary, but the consequence of not providing personal data will be that you will be refused.


Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsaros Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy lub celem odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.