Projekt B2B - Dotacje na Innowacje

 

 

 

 

Usprawnienie i automatyzacja procesów biznesowych w Spółce Polsaros we współpracy z partnerami biznesowymi.


Polsaros sp. z o.o. uzyskała wsparcie z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na wdrożenie systemu B2B w celu Usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych w Spółce Polsaros we współpracy z partnerami biznesowymi.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA- POIG.08.02.00-12-209/13-00

Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B wspierającego współpracę Polsaros z parterami biznesowymi poprzez stworzenie platformy B2B automatyzującej wybrane procesy biznesowe. Partnerzy mogą realizować współpracę za pośrednictwem Pulpitu Transportowo-Magazynowego oraz Modułu EDI. Aplikacje te wspierają wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe oraz wymianę elektroniczną dokumentów miedzy przedsiębiorstwami.

System B2B będzie obejmował następujące procesy biznesowe: zamówienia, sprzedaż, awizacje dostaw, procesy magazynowe, reklamacje. W ramach projektu wdrażane są technologie elektronicznej wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentów w formie papierowej.

W ramach powstającego rozwiązania zostanie wykorzystana innowacyjna technologia w dziedzinie ICT. Zostaną również wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji.

 

Aktualności:


Data: 2015-09-30- Zakończenie IV i ostatniego etapu prac nad projektem

Zakończył się czwarty i ostatni etap realizowanego projektu. Zostały zrealizowane poniższe punkty tego etapu:

 • zakup usług wdrożeniowych dotyczących: Modułu obieg dokumentów i aplikacji internetowej
 • zakup usług wdrożeniowych związanych z Modułem Business Inteligence
 • zakup naklejek na środki trwałe oraz tablicy informacyjnej o projekcie
 • zakup Modułu Obieg Dokumentów z Aplikacją Internetową
 • zakup Modułu Business Intelligence (w tym budżetowanie)

 


Data: 2015-03-31 - Zakończenie III etapu prac nad projektem

Zakończył się trzeci etap realizowanego projektu. Zostały zrealizowane poniższe punkty tego etapu:

 • zakup Kolektorów wraz z dodatkową baterią, stacją dokującą z zasilaczem, kaburą ochronną (urządzenia mobilne dla magazynierów)
 • zakup drukarek do wydruku etykiet
 • zakup Modułu Pulpit Transportowo - Magazynowy
 • zakup Modułu WebService do komunikacji danych z systemem ERP a Pulpitem Transportowo - Magazynowym
 • zakup usług wdrożeniowych związanych z modułem Pulpit Transportowo - Magazynowy wraz z modułem WebService

 


Data: 2014-09-30 - Zakończenie II etapu prac nad projektem

Zakończył się drugi etap realizowanego projektu. Zostały zrealizowane poniższe punkty tego etapu:

 • zakup analizy przedwdrożeniowej 
 • zakup Modułu EDI do elektronicznej wymiany danych
 • zakup Modułu Modelowanie Procesów
 • zakup Modułu Interfejs Programistyczny 
 • zakup usług wdrożeniowych dotyczących modułów: EDI, Modelowanie Procesów, Interfejsu Programistycznego 

 


Data: 2014-03-31 - Zakończenie I etapu prac nad projektem

Zakończył się pierwszy etap realizowanego projektu. Zostały zrealizowane poniższe punkty tego etapu:

 • zakup kompletnego serwera komunikacyjnego
 • zakup licencji oprogramowania serwerowego - Microsoft Windows Server 
 • zakup licencji oprogramowania serwerowego umożliwiającego zdalną pracę w systemie B2B - Microsoft Windows External Connector
 • zakup licencji oprogramowania bazy danych - Microsoft SQL

 


Data: 2014-01-15 - Protokół komisji z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację projektu

W wyniku przeprowadzenia analizy ofert Komisja postanowiła rekomendować ofertę złożoną przez firmę KOTRAK BIS Irena i Andrzej Kurdziel spółka jawna, 40-582 Katowice, ul. Parczewskiego 25, jako dostawcę projektu „Usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych w Spółce Polsaros we współpracy z parterami Biznesowymi”, w tym na: zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym, zakup analizy przedwdrożeniowej, zakup oprogramowania interfejs programistyczny, modelowanie procesów i EDI wraz z usługami wdrożeniowymi, zakup kolektorów i drukarek etykiet, zakup oprogramowania pulpit transportowo-magazynowy wraz z oprogramowaniem integrującym i usługami wdrożeniowymi, zakup oprogramowania obieg dokumentów i Business Intelligence wraz z usługami wdrożeniowymi.

Pobierz:

 Protokół komisji z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację projektu WND-POIG.08.02.00-12-209-13.pdf


Data: 2013-12-23 - Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym, zakupu analizy przedwdrożeniowej, zakupu oprogramowania: interfejs programistyczny, modelowanie procesów i EDI wraz z usługami wdrożeniowymi, zakupu kolektorów i drukarek etykiet, zakupu oprogramowania pulpit transportowo-magazynowy wraz z oprogramowaniem integrującym i usługami wdrożeniowymi, zakupu oprogramowania obieg dokumentów i Business Intelligence wraz z usługami wdrożeniowymi jest dostępne do pobrania poniżej.

Pobierz:

 Zapytanie ofertowe WND-POIG.08.02.00-12-209-13.pdf 

 


 

Zakup usług wdrożeniowych dotyczących: modułu obieg dokumentów i aplikacji internetowej (220 roboczogodzin)
Zakup usług wdrożeniowych związanych z modułem Business Inteligence (93 roboczogodziny)
Zakup naklejek na środki trwałe oraz tablicy informacyjnej o projekcie (1 kpl)
Zakup Modułu Obieg Dokumentów z Aplikacją Internetową - 1 szt.
Zakup Modułu Business Intelligence (w tym budżetowanie) - 1 szt